بایگانی دسته بندی ها: My paintings

My paintings: How I see the world

painted by me, summer 2011   Advertisements

نوشته‌شده در My paintings | 19 دیدگاه

در هم ریخته

تصویر | منتشرشده در بدست | برچسب‌خورده با | 13 دیدگاه

Freetime…

نوشته‌شده در My paintings | 9 دیدگاه

new paintings.. how I see the world

نوشته‌شده در My paintings, در ستایش صبوری و عشق | 4 دیدگاه

Vorbei ist Vorbei… How I helped myself

اگر نقاشی نبود از غصه ی نداشتن ات تا به حال صد بار مرده بودم…

نوشته‌شده در My paintings, در ستایش صبوری و عشق | 10 دیدگاه

رویایی که مرا به بیداری وا می دارد…

مرسی از آشوبناک که گفت دوباره بکشم…

نوشته‌شده در My paintings, در ستایش صبوری و عشق | 6 دیدگاه

And it is how I enjoy my life…

What I made for Tobi’s son as toy…

نوشته‌شده در My paintings | 15 دیدگاه