بایگانی ماهانه: مارس 2015

برگشتم

بعد از چهارسال و پنج ماه و 7 روز به مدت دوهفته توانستم تمام حرف هایی که آدم ها می زنند، شوخی هایشان، خنده هایشان، و دردهایشان را بفهمم.   Advertisements

نوشته‌شده در ایران | 7 دیدگاه